Lancering Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030

Binnen een circulaire economie worden spullen waar mogelijk hergebruikt. Zo ontstaat minder afval en hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Daarom is het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) opgesteld met maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Binnen dit programma is speciale aandacht voor de bouwsector.

In de komende jaren worden door het kabinet tal van maatregelen getroffen om zuiniger en innovatiever om te gaan met grondstoffen en producten. Ook binnen de bouwsector moet meer hergebruik van materialen en grondstoffen gaan plaatsvinden. Om het doel van een volledig circulaire economie in 2050 te halen, wordt meer ambitie, heldere regels en circulair ondernemerschap gevraagd. Ook is er een omslag nodig in de denkwijze, zo stelt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuwe maatregelen

Staatssecretaris Heijnen presenteert in het Nationaal Programma Circulaire Economie een aantal maatregelen om Nederland op koers te krijgen. Zo moeten sterk vervuilende sectoren verplicht minder afval gaan produceren. De bouwsector is daar een voorbeeld van. Een aanzienlijk deel van grondstoffen die jaarlijks gebruikt worden, komen voor rekening van de bouw.

Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven en inwoners van Nederland. In dat kader zijn verschillende subsidie- en fiscale regelingen mogelijk gemaakt en worden mensen actief betrokken. De overheid wil een omgeving creƫren waarin het voor bedrijven en burgers logisch, makkelijk en eerlijk wordt om te kiezen voor duurzame, circulaire producten.

In het Nationaal Programma Circulaire Economie wordt ook concreet gesproken over meer circulair inkopen door Nederlandse overheden. Doordat dergelijke grote spelers meer circulair gaan inkopen, groeit daarvoor de markt en loont het voor bedrijven om te investeren in circulair werken.

Bron: Rijksoverheid.nl
Download hier het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030