Bouwakkoord Staal ondertekend

Vertegenwoordigers van bijna 30 bedrijven en organisaties in en voor de Nederlandse (staal)bouwsector hebben onlangs het Bouwakkoord Staal ondertekend. Dit convenant, bestemd voor de gehele nationale staalbouwketen, voorziet in verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur per 2030.

Bouwakkoord Staal ondertekend - ConstruSteelTijdens een feestelijke bijeenkomst bij IMd Raadgevende Ingenieurs in Rotterdam, is het akkoord bekrachtigd namens verschillende schakels van de staalbouwketen: van publieke en private opdrachtgevers en ontwerpers tot staalbouwers, -handelaren, -producenten en toeleveranciers. Onder meer Tata Steel Nederland, ArcelorMittal Nederland, Koninklijke Staalfederatie en Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, maar ook Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam hebben hun handtekening gezet.

Startsein collectieve activiteiten

Met deze keten-brede erkenning van het convenant is het startsein gegeven aan een pakket gecoördineerde, collectieve activiteiten voor de komende jaren op het gebied van (technische) advisering, voorlichting en kennisoverdracht met als doel de milieu-impact van het opdrachtgeven, ontwerpen, produceren en bouwen met staal per 2030 aanzienlijk te hebben teruggebracht.

Ambities

In het Bouwakkoord Staal zijn voor de gehele staalbouwketen in ons land de ambities vastgelegd voor de reductie van CO2 (met tenminste 60% ten opzichte van 1990), het verruimen van de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het bevorderen van hergebruik van stalen objecten, componenten en materialen. Zo wil de keten bijdragen aan de noodzakelijke (inter)nationale klimaattransitie per 2030. Daarnaast wordt met het convenant bijgedragen aan een betere economische en innovatieve slagkracht van de sector en een grotere aantrekkelijkheid voor huidige en toekomstige werknemers.

Het Bouwakkoord Staal richt zich op álle toepassingen van staal, zowel constructief als niet-constructief, in de B&U- en de GWW-sector.

Participatie

Het convenant is samengesteld door een groep representanten van verschillende disciplines in de Nederlandse staalbouwketen, onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer (voormalig minister van VROM en huidig hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht). Bouwen met Staal (eveneens initiator van het convenant) en Tata Steel Nederland verzorgen de projectorganisatie.

Bron: Bouwen met Staal

Het Bouwakkoord Staal kunt u hier gratis als PDF downloaden
Meer informatie vindt u op bouwakkoordstaal.nl
Foto: Bouwen met Staal