ConstruSteel Koploper Bouwakkoord Staal

Namens de verschillende schakels in de keten van staal in de bouw werkt een aantal Nederlandse bedrijven en organisaties mee aan de totstandkoming en implementatie van het Bouwakkoord Staal. Deze ‘koplopers’ in verduurzaming delen hun kennis, ervaringen, inzichten en ideeën voor de ambities en activiteiten van het akkoord. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verdere verduurzaming van de toepassing van staal in de bouw- en civiele sector. Ook ConstruSteel is onlangs trotse Koploper geworden van het Bouwakkoord Staal.

Bouwakkoord Staal

Vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in en voor de Nederlandse (staal)bouwsector hebben dit jaar het Bouwakkoord Staal ondertekend. Dit convenant, bestemd voor de gehele nationale staalbouwketen, voorziet in de verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur.

Zo wil de keten bijdragen aan de noodzakelijke (inter)nationale klimaattransitie per 2030. Daarnaast wordt met het convenant bijgedragen aan een betere economische en innovatieve slagkracht van de sector. Ook wordt de sector door deze transitie aantrekkelijker voor huidige en toekomstige werknemers.

ConstruSteel trotse Koploper

De schakels van de Nederlandse staalbouwketen hebben hun krachten gebundeld voor de verdere verduurzaming van staal in de bouw. Hun collectieve visie en ambities liggen vast in het Bouwakkoord Staal. ConstruSteel is trots om als Koploper bij te dragen aan de verdere verduurzaming van staal in de bouw. Als marktleider van staalbouw software in de Benelux, kent ConstruSteel het staalbouwproces door en door. Automatisering en digitalisering vormen de basis van de dagelijkse werkzaamheden van ConstruSteel.

ConstruSteel is ervan overtuigd een goede bijdrage te kunnen leveren doordat zij al jaren bij honderden staalbouwers over de vloer komen en regelmatig het gehele proces analyseren; vanaf de calculatie tot aan oplevering en nacalculatie van een project.