ConstruSteel lanceert versie 2022.1

Software update 2022.1 - ConstruSteel“De volgende stap in het optimaliseren van het staalbouwproces en een teken van commitment naar onze gebruikers”, zo omschrijft ConstruSteel de lancering van versie 2022.1. Er is hard gewerkt om de software te verrijken met nieuwe ontwikkelingen. Met de lancering van deze nieuwe versie beschikken ConstruSteel gebruikers o.a. over doorontwikkelingen, nieuwe functionaliteiten, uitbreidingen en performance-verbeteringen. De update naar versie 2022.1 wordt de komende periode gefaseerd uitgerold bij klanten.

Onderstaand vindt u een aantal highlights van ConstruSteel versie 2022.1.

Algemeen 

Door heel ConstruSteel zijn verbeteringen op het gebied van performance en interface doorgevoerd. Dit om de snelheid, stabiliteit, efficiëntie en het gebruiksgemak verder te optimaliseren. 

Digitale werkplaats: papierloze en persoonlijke productie-aansturing 

Met versie 2022.1 zet ConstruSteel de volgende belangrijke stap in de productie-aansturing. Vanaf deze versie is het mogelijk om uw productieproces volledig digitaal aan te sturen. Of het nu gaat om het produceren van possen (onderdelen), het zagen van onderdelen uit handelslengten of het samenstellen en aflassen van merken. ConstruSteel maakt met behulp van tablets en zeer gebruiksvriendelijke software een einde aan uw papierstroom binnen het productieproces! 

U bereidt het werk op kantoor voor in werkbatches, waarna de werkplaatschef of werkvoorbereider het werk verdeelt onder de medewerkers en vrijgeeft voor productie. Door het vrijgeven van werk voor productie verschijnen de werkinstructies op de persoonlijke tablets van de medewerkers. Zij kunnen het uit te voeren werk inzien, tekeningen bekijken en de voortgang registreren. Via het planbord van ConstruSteel heeft u continu en actueel inzicht in de productievoortgang; welke medewerker werkt aan welke opdrachten.  

Nestingbatches beschikbaar in de digitale werkplaats

Staalbouw Utrecht - digitale werkplaats ConstruSteelIn ConstruSteel worden de te produceren onderdelen geoptimaliseerd tot nestingbatches (batches van te zagen handelslengten). Deze nestingbatches komen vanaf nu op het planbord. Vanaf het planbord kunt u deze nestingbatch eenvoudig koppelen aan een of meerdere medewerkers die deze nestingbatch op de machine kunnen produceren. Door deze via het planbord vrij te geven komt de nestingbatch beschikbaar op de persoonlijke tablet en kunnen de onderdelen gezaagd worden.

Het is mogelijk om de tekening van het onderdeel op de tablet te bekijken. Na afronding van de zaagbewerking kan de medewerker deze gereedmelden en wordt dit teruggekoppeld naar ConstruSteel. Door de terugkoppeling kan de voortgang op zowel het planbord als in ConstruSteel gevolgd worden. 

Op de tablet van de medewerker kan worden ingesteld dat de reeds geproduceerde regels verdwijnen, zodat een overzichtelijke lijst met nog uit te voeren werkzaamheden overblijft.

Pos-tekeningen (onderdelen-tekeningen) bij merken beschikbaar

Voor merken was het al mogelijk om de merktekeningen op de tablet te bekijken in de digitale werkplaats. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de tekeningen van de posnumers te bekijken welke onderdeel zijn van het betreffende merk. Meestal staan deze posnummers wel op de merktekening, maar zijn die niet altijd volledig. Een losse pos-tekening levert deze informatie wel. 

Posnummerbatches (onderdelenbatches) beschikbaar in de digitale werkplaats

Niet alle onderdelen die geproduceerd moeten worden, worden geoptimaliseerd in ConstruSteel. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om posnummers te verzamelen tot posnummer-batches. Deze batches kunnen net als de merk- en nestingbatches via het planbord aan medewerkers worden toegewezen en vrijgegeven voor productie. Daarmee komt de betreffende posnummer-batch op de persoonlijke tablet en kan de medewerker de onderdelen produceren.

De medewerker heeft direct toegang tot de pos-tekening waarop eenvoudig kan worden ingezoomd, mochten er enkele details niet duidelijk zijn. Ook de geproduceerde posnummers kunnen gereedgemeld worden als deze zijn geproduceerd, zodat op het planbord én in ConstruSteel de voortgang inzichtelijk is. 

Uitbreiding functionaliteiten in het planbord van de digitale werkplaats

In deze versie zijn naast de merkbatches ook de posnummerbatches en de nestingbatches op het planbord zichtbaar. In één overzicht vindt u het werk dat beschikbaar is voor productie, het werk dat reeds in productie is en alle gekoppelde medewerkers. Zo heeft u in één oogopslag helder wat de actuele status en de voortgang van uw productie is. Ook worden de project- en fasenamen op de batches in het planbord getoond en maakt het planbord efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte in de browser. 

Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt om op het planbord naar opdrachten te zoeken en kan er gefilterd worden op type opdracht, project of bewerking. De filters blijven bewaard, zodat het planbord na verversen altijd de informatie toont die gevraagd wordt. Daarmee is het mogelijk gemaakt om meerdere weergaven van het planbord te tonen en zou een digitaal planbord per afdeling of bewerking kunnen worden gebruikt op bijvoorbeeld grote schermen in de werkplaats.

ConstruSteel als open platform

Naast de integratie van ConstruSteel met de productie, is in deze versie ook de API van ConstruSteel verder uitgebreid. Zo wordt het mogelijk gemaakt om verdere integratie met andere pakketten en systemen op te zetten. Er kan meer informatie van projecten, fases en relaties worden uitgewisseld. 

Data-ontsluiting

Smart Industry - ConstruSteelConstruSteel blijft zich inzetten om de data via het ConstruSteel platform op een eenvoudige en laagdrempelige manier beschikbaar te stellen. Daarvoor is het aantal views voor rapportage en BI-doeleinden verder uitgebreid. Daarmee kan meer data uit ConstruSteel worden opgehaald en waar nodig worden aangevuld voor verdere analyse, bijvoorbeeld in Excel of BI-tools zoals Qlik. Zo krijgen staalbouwbedrijven altijd de beste inzichten om de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

Updaten naar versie 2022.1

Versie 2022.1 wordt de komende periode gefaseerd uitgerold bij ConstruSteel klanten. Voor vragen over deze update of het updaten van ConstruSteel software kunnen klanten contact opnemen met het Customer Support Center.