Integratie Appreo en ConstruSteel verder geoptimaliseerd

Vorig jaar introduceerde ConstruSteel de integratie met de Appreo Montage App. Dit biedt staalbouwers unieke mogelijkheden voor het plannen van montageteams en het verwerken van uren, werkbonnen, foto’s en materieel.

Door toenemende vraag vanuit de markt, heeft ConstruSteel samen met Appreo de integratie doorontwikkeld. De nieuwe functionaliteiten worden op korte termijn beschikbaar gesteld voor staalbouw- en constructiebedrijven. Naast het eenvoudig plannen van montageploegen, bedrijfswagens en materieel is vooral het boeken op fase -en bewerkingsniveau een van de speerpunten binnen de vernieuwde integratie.

Uren boeken op fases én bewerkingen

Het vastleggen van informatie vanaf de bouwplaats, zoals foto’s en urenregistratie wordt gedaan via de Appreo Montage App. De geregistreerde uren komen automatisch terug in de projectadministratie van ConstruSteel. Waar eerder de montage-uren al op projectniveau konden worden geboekt, is het nu ook mogelijk om uren op fase -en bewerkingsniveau te boeken.

Fase als werkbon

Een andere optie is het omzetten van fases in ConstruSteel naar een werkbon die in de Appreo Montage App beschikbaar komt. Op die manier kunnen montageploegen, bedrijfsauto’s en materieel aan een werkbon in Appreo worden gekoppeld en worden kosten en uren op de juiste fase geboekt.

Door deze functionaliteiten kan er meer inzicht verkregen worden in de nacalculatie. De facturatie van geboekte uren op basis van regiewerk wordt daarnaast ook eenvoudiger.

Informatie van en naar de bouwplaats

De kracht van deze oplossing zit in het delen van informatie tussen Appreo en ConstruSteel. Montageteams kunnen eenvoudig uren registreren, veiligheidsinspecties vastleggen, meerwerk registreren en werkbonnen aftekenen in de app. Het delen van informatie met kantoorpersoneel gaat digitaal en is zeer gebruiksvriendelijk. Staalbouwbedrijven kunnen op die manier nog hogere kwaliteit en veiligheidsstandaarden nastreven.