Investeringsaftrek België tijdelijk verhoogd tot 25%

Belgische bedrijven kunnen tot 31 december 2022 profiteren van een verhoogde investeringaftrek van 25% bij investeringen. Dit geldt ook voor digitale investeringen, zoals de aanschaf van ConstruSteel software. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid stelt wel een aantal voorwaarden. Komt u in aanmerking voor deze investeringsaftrek? 

Investeringsaftrek België

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk.

Indien de winst onvoldoende is mag de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen op de winsten van een volgend belastbaar tijdperk.

Wie komt in aanmerking

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit.

Wat komt in aanmerking

In de algemene regel moet het gaan om materiële of immateriële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn.

Digitale investeringen

Smart Industry - ConstruSteelDe verhoogde aftrek heeft betrekking op de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen. De software van ConstruSteel kan o.a. worden geïntegreerd dan wel worden gebruikt als factureringssysteem. Afhankelijk van de aangeschafte configuratie van ConstruSteel, kunnen bedrijven hier rekening mee houden bij het regelen van de investeringsaftrek.

Natuurlijke en kleine vennootschappen kunnen er ook voor opteren om voor digitale investeringen het percentage van 25% toe te passen ‘voor eerdere investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022’. Ook eenmanszaken moeten hier beantwoorden aan de criteria van artikel 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen.

Bron: Vlaamse overheid – https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek


Het regelen van een eventuele investeringsaftrek voor de aanschaf van ConstruSteel software is altijd de verantwoordelijkheid van de ConstruSteel klant. Aan bovestaande tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor de meest actuele informatie en alle voorwaarden verwijzen wij u altijd naar de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaio.be/nl/.

Wilt u een software demonstratie?

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u, online of op locatie, om u de mogelijkheden en voordelen van onze software-oplossingen te demonstreren.

Vrijblijvende demonstratie

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.