Marktupdate: staalprijzen lijken te stabiliseren

De stijging van staalimport in de EU, de productieafname in de auto-industrie en de sterk afgezwakte prijzen voor ijzererts zorgen op dit moment voor stabilisatie in de prijsontwikkeling van staal. Het StaalJournaal van NovioStaal meldt echter dat het lastig is een heldere prognose te maken over het toekomstige prijsverloop.

Staalimport toegenomen

Door een forse toename van staalimport in de EU dreigt een tekort aan transportcapaciteit. Daarnaast worden beladen schepen in havens geweigerd voor lossing, omdat opslaghallen in de havens overvol zouden zijn. De schaarste aan materiaal lijkt hiermee minder te worden. Voor inkopers van staal zou dit een gunstig effect op de prijsontwikkeling kunnen hebben.

Auto-industrie produceert minder

Autofabrikanten kampen met een tekort aan halfgeleiders. Hierdoor nam de productie binnen de auto-industrie af en in het verlengde hiervan ook de vraag naar staal. Op dit moment wordt er nog geen oplossing verwacht binnen een afzienbare periode en dus zal de behoefte binnen die branche niet snel groeien. Staalleveranciers en servicecenters verkopen materiaal dat eerder bestemd was voor autofabrikanten, nu aan afnemers in andere sectoren.

Verlaagde prijs ijzererts

De Chinese regering heeft besloten om de totale productie van 2021 niet hoger te laten uitvallen dan het voorgaande jaar. De reductie van staalproductie in China is bedoeld om het energieverbruik en milieuvervuiling te reduceren. Dit jaar is er al een groot deel van de maximale jaarproductie gerealiseerd en de overheid zal de productie tussen oktober 2021 en maart 2022 nog verder beperken.

Dit besluit heeft direct effect op de vraag naar grondstoffen, waardoor de prijs van ijzererts sterk is verlaagd. De verwachting is dat China eerder importeur dan exporteur van staal gaat worden met deze ontwikkelingen. De daling van productie en dalende prijzen van ijzererts, heeft als effect dat importstaal voor de EU behoorlijk goedkoper is geworden.

Prijsontwikkelingen komende periode

Het is onduidelijk hoe deze ontwikkelingen de prijs van staal voor de komende periode beïnvloeden. Prijzen kunnen de komende weken verder dalen en door marktwerking daarna weer stijgen. Er zijn ook prognoses van een verder dalend prijsniveau voor staal. De economische groei, het moment waarop autofabrikanten weer meer gaan produceren, de groei of afname van de hoeveelheid importstaal, beslissingen rondom EU-importquota, ontwikkelingen van de Europese binnenlandse staalproductie, prijsontwikkeling van ijzererts, investeringen en politieke verhoudingen dragen allemaal bij aan de prijsontwikkelingen in de komende maanden. Vooralsnog lijkt de staalprijs te stabiliseren voor de komende weken.

Bron: NovioStaal StaalJournaal, Vraag & Aanbod, Link Magazine, MetaalNieuws