Smart industry: stilstand is achteruitgang

Het productieproces slimmer en efficiënter inrichten en daardoor tijd en geld besparen: het klinkt menig staalbouwer als muziek in de oren. De continue verbetering en innovatie van productieprocessen wordt ook wel smart industry genoemd. In een gesprek met onze collega Corrinne, specialist/adviseur smart industry bij ConstruSteel, gaan we dieper in op dit onderwerp en beantwoorden we de vraag wat smart industry voor uw productieproces kan betekenen.

Corrinne, wat is smart industry?

“Het woord smart industry klinkt misschien ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is simpelweg het slimmer maken van de hele productieketen. Dus het verbinden van (onderdelen van) organisaties en het elkaar hierdoor makkelijker maken. Dit geldt uiteraard ook voor de eigen productiecapaciteit; het doel is om deze zodanig in te richten dat er een snellere doorloop plaatsvindt, kosten worden gereduceerd en er sprake is van tijdswinst. Slimmer, sneller en beter werken dus.”

Is smart industry de toekomst? Zo ja, waarom?

“Bij het slimmer maken van de productieketen wordt tegenwoordig dus gesproken over smart industry. De staalbouwbranche is echter al jaren bezig om processen zo optimaal mogelijk in te richten met als doel om zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen met borging van kwaliteit. In een markt waarbij de kosten van bouwmaterialen maar blijven stijgen is innovatie en slimmer werken belangrijker geworden dan ooit tevoren. Stil blijven staan en vasthouden aan verouderde werkprocessen is dus, juist nu, achteruitgang.”

De veelgenoemde voordelen van smart industry hebben met name te maken met duurzaamheid, minder faalkosten, hogere kwaliteit en meer overzicht. Kan jij dit toelichten?

De digitale werkplaats bij H.J. Metaalbewerking - ConstruSteelDe digitale werkplaats-app van ConstruSteel is hierbij een mooi voorbeeld. Bij de meeste staalbouwers worden de werktekeningen gemaakt in Tekla, of in een ander tekenprogramma. Vervolgens worden deze uitgedraaid, gesorteerd en klaargelegd. De productieleider verdeelt vervolgens het werk. Dit klinkt allemaal erg overzichtelijk en logisch. Maar wat als er een tussentijdse wijziging plaatsvindt? De lettertjes op de werktekening zodanig klein zijn dat ze bijna onleesbaar zijn geworden? Er tekeningen kwijtraken? Of er viezigheid op de tekeningen komt? Kortom, de tekeningen moeten opnieuw worden uitgedraaid, gesorteerd en worden verdeeld. Of in het slechtste geval treden er, soms onherstelbare, fouten op in het productieproces. Een groot verlies van tijd, materiaal en geld. De digitale werkplaats-app, eenvoudig te installeren op een tablet, ondervangt eigenlijk al deze problemen.”

Hoe werkt De digitale werkplaats-app dan precies?

De digitale werkplaats-app is een app waarbij alle werktekeningen, -instructies en afvinklijsten digitaal te raadplegen zijn. Stapels papier in de werkplaats zijn dus verleden tijd. Daarnaast zijn de werktekeningen en -instructies altijd up-to-date en kunnen ze, ook tijdens het productieproces, eenvoudig worden vernieuwd bij wijzigingen. Daarnaast is inzoomen eenvoudig, waardoor ook de kleinste details voor iedereen leesbaar worden. Papier- en printkosten worden hiermee geëlimineerd, en ook al het uitzoek- herstel- en verdeelwerk is verleden tijd. Naast dat dit veel prettiger werkt, zowel voor de medewerkers in de werkplaats als voor de medewerkers op kantoor, draagt deze app ook bij aan de inrichting van een duurzamer en efficiënter productieproces; thema’s die erg actueel zijn.”

Waarom is dit voor staalbouwers juist nu een interessante ontwikkeling?

“De materiaalkosten zijn enorm gestegen de laatste tijd. De oorzaken zijn erg divers , van gestegen brandstofprijzen tot tekorten door toenemende vraag en politieke instabiliteit in Oost-Europa. Het is dus juist nu belangrijk om efficiënter te gaan werken. Daarnaast neemt de vergrijzing toe, en het gebruik van moderne technologieën in de werkplaats en de voordelen voor de medewerkers die dit oplevert, zorgen voor aantrekkelijker werkgeverschap.”

Genoeg redenen dus om deze smart industry innovatie van ConstruSteel ook in uw productieproces te integreren. Een heel aantal klanten ging u al voor, u leest hun verhalen hier.