Advanced Scribing for Tekla – II. Aangelaste onderdelen

Extra lijnen kunnen worden toegevoegd op de plaats van gaten. Als bijvoorbeeld een plaat met gaten aan het hoofdonderdeel wordt gelast, worden de lijnen loodrecht op de gaten op het aansluitende onderdeel op het hoofdgedeelte geplaatst. Als het markeren op secundaire onderdelen actief is, wordt ook een lijn op het aansluitende onderdeel geplaatst voor een betere uitlijning.

Het aantal lijnen dat moet worden beschreven, kan worden geminimaliseerd door ze onder het gelaste oppervlak te tekenen, dit is een instelling in Advanced Scribing for Tekla.