Een optimaal gebruik van ConstruSteel

Enige tijd geleden is Van Ee Staalspecialisten in samenwerking met ConstruSteel een optimalisatietraject gestart. Tijdens een optimalisatietraject worden de verschillende bedrijfsprocessen onder de loep genomen en wordt er gekeken hoe de software hier zo goed mogelijk op kan aansluiten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de manier waarop de software-oplossingen van ConstruSteel worden gebruikt en waar dit optimaler kan. Albert Morren, Controller en IT Beheerder bij Van Ee Staalspecialisten vertelt: ”Wij gebruiken de software-oplossingen van ConstruSteel al heel wat jaren en met de tijd hebben wij een eigen werkwijze ontwikkeld in het systeem. Deze werkwijze werkte niet altijd even prettig en wij maakten niet volledig gebruik van de mogelijkheden die ConstruSteel biedt. Daarnaast sloot de inrichting van de software niet meer aan bij de huidige inrichting van de verschillende processen en was er veel ‘vervuiling’ ontstaan in het systeem. Reden genoeg dus om de handen ineen te slaan en gezamenlijk kritisch naar de verschillende processen, de software-inrichting en het softwaregebruik te kijken.”

Meer inzicht en overzicht en een prettigere werkwijze

De consultants van ConstruSteel gingen aan de slag en een intensief traject volgde. De verschillende processen werden in kaart gebracht, de systemen werden opgeschoond en trainingen rondom een optimaal gebruik van de software volgden. Albert Morren: “We hebben alle processen onder de loep genomen en gezamenlijk gekeken naar waar het beter en slimmer kan. De samenwerking met de consultants was heel prettig, met korte lijnen en een klantgerichte benadering. En met resultaat! Nu alle processen opnieuw zijn ingericht en we vollediger gebruik zijn gaan maken van ConstruSteel hebben we veel meer overzicht en inzicht. We gebruiken ConstruSteel nu zoals het is bedoeld. Dit helpt ons om de juiste keuzes te maken en het werkt veel prettiger. Wij zijn enorm blij met de resultaten die het optimalisatietraject heeft opgeleverd en kunnen hiermee weer jaren vooruit!”

Wij gaan voor kwaliteit en innovatie.