Aanmaken boekjaar en nummering voor 2024

In uw boekhoudsoftware én in ConstruSteel is het van belang om aan het begin van elk kalenderjaar een nieuw boekjaar aan te maken. Veel bedrijven willen bij aanvang van een nieuw kalenderjaar ook de nummering aanpassen. Dit is met name handig om te zien wanneer een offerte is uitgebracht of wanneer een project is gestart.

U kunt het aanmaken van het boekjaar 2024 zelf verzorgen. ConstruSteel heeft de nodige informatie en stappenplannen beschikbaar gesteld, u vindt de handleidingen hier:

Ontbreekt het u aan tijd of voldoende kennis, dan kunt u dit ook door onze ervaren medewerkers laten uitvoeren. Wij vragen voor deze extra service een eenmalige vergoeding van € 100,-. Mocht u gebruik willen maken van deze service, dan is het van belang dat u dit op tijd bij ons aangeeft. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is die u kan ondersteunen.

Informeer ons tijdig, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in onze planning. U kunt hiervoor een mail sturen naar:
support@construsteel.com.