Staalbouwers digitaliseren stap-voor-stap met ConstruSteel versie 2022.2

De meest recente ontwikkelingen en uitbreiding van functionaliteiten zijn voor ConstruSteel-gebruikers op korte termijn beschikbaar in versie 2022.2. De nadruk ligt op verdere verbetering van kwaliteit, performance en ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering en ontsluiting van data. Met deze nieuwe versie kunnen staalbouw- en metaalconstructiebedrijven stap-voor-stap de beweging maken naar een optimaal staalbouwproces binnen het Smart Industry-principe, waar digitalisering en het koppelen van data centraal staan. De update naar versie 2022.2 wordt de komende periode gefaseerd uitgerold bij klanten.

Onderstaand vindt u enkele highlights van ConstruSteel versie 2022.2.

Algemeen

In de user interface zijn door het gehele softwarepakket aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van het gebruikersgemak. Ook is de performance op gebied van snelheid, stabiliteit en efficiënt gebruik van de software verder geoptimaliseerd. Onder andere binnen de modules Werkvoorbereiding, Voorraadbeheer, Dashboard, Digitale Werkplaats en de application programming interface (API) zijn extra ontwikkelingen doorgevoerd voor meer mogelijkheden en functionaliteiten.

Kwaliteit en performance

Voor het dagelijks gebruik van ConstruSteel is stabiele en snelle software vereist. Daarom is ConstruSteel op de achtergrond bezig met het doorvoeren van structurele verbeteringen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de software nog stabieler en betrouwbaarder wordt en aangesloten blijft op de laatste technologische ontwikkelingen.

In versie 2022.2 zijn de eerste performance-verbeteringen al doorgevoerd. In de module Werkvoorbereiding is dit o.a. te merken aan de laadtijd van posnummers bij grotere projecten. Ook in de module Voorraadbeheer is een structurele aanpassing doorgevoerd voor performance en doorontwikkeling van track & trace.

ConstruSteel als open platform

De API van ConstruSteel is wederom verder uitgebreid. Zo is de verdere integratie met andere software en systemen mogelijk. Waar de vergaande integratie van ConstruSteel met de werkplaats via bijvoorbeeld CNC-machines, tablets en barcode-scanners al is gerealiseerd, kan via de API van ConstruSteel ook met software dat op kantoor wordt gebruikt worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld Afas, Exact of AccountView.

Digitalisering van de werkplaats

Met de nieuwste versie van ConstruSteel wordt de aansturing van de werkplaats nog eenvoudiger. Op basis van feedback van onze klanten en inzichten in nieuwe ontwikkelingen, zijn werkwijzen verbeterd en functionaliteiten toegevoegd. Zo kan er nog meer tijd worden bespaard tijdens de productie en kan de juiste informatie makkelijk worden gedeeld met de juiste persoon.

U kunt hierbij denken aan het gereedmelden van een selectie merken of possen en het delen van opmerkingen op pos- of merktekeningen voor heldere communicatie tussen kantoor en werkplaats. Ook het toekennen van werktaken voor specifieke personen is doorontwikkeld; specifieke taken kunnen alleen voor medewerkers worden ingepland, die ook daadwerkelijk een bepaalde bewerking mogen uitvoeren of machine kunnen aansturen. Dit kan via instellingen in de software vooraf door de key-user worden bepaald.

Daarnaast is het digitale planbord verder doorontwikkeld om het dagelijks gebruik te vereenvoudigen. Er zijn onder andere visuele aanpassingen gedaan die voor meer inzicht en overzicht zorgen. Ook bevat het digitale planbord diverse hints en tips.

Exact Online Connector

Op basis van ontvangen feedback en ontwikkelingen vanuit Exact, is de Exact Online Connector verder uitgebreid. Onder andere de synchronisatie van financiële gegevens met Exact Online is door een beperking vanuit Exact Online aangepast, zodat er beter met de limieten van Exact Online kan worden omgegaan. Ook is de synchronisatie uitgebreid met gegevens van relaties en betalingen, zoals betaalstatussen.

Uitbreiding views voor rapportage

Met ConstruSteel creëren staalbouw- en metaalconstructiebedrijven inzicht in de benodigde middelen en personele capaciteit voor het realiseren van projecten. Gegevens vanuit calculaties, offertes, budgetten en urenregistratie worden gekoppeld aan het projectbeheer, zodat u per project altijd de beschikking heeft over de juiste informatie. Door de data in ConstruSteel ook beschikbaar te maken via zogenoemde views, kan nog meer rendement uit ConstruSteel worden gehaald. ConstruSteel heeft in versie 2022.2 het aantal views opnieuw uitgebreid. Deze data kan worden geëxporteerd vanuit ConstruSteel en waar nodig aangevuld voor verdere analyse, bijvoorbeeld in Microsoft Excel of BI-tools zoals Qlik of Microsoft Power BI. Zo krijgen staalbouwbedrijven altijd de beste inzichten om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Updaten naar versie 2022.2

Versie 2022.2 wordt in de komende periode gefaseerd uitgerold bij klanten van ConstruSteel. Voor vragen over deze update of het updaten van ConstruSteel-software kunnen klanten contact opnemen met het Customer Support Center.